AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hậu quả của gia tăng dân số nhanh ở nước ta là

  • A. Gây sức ép cho kinh tế xã hội và môi trường.
  • B. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
  • C. Cung cấp nguồn lao động dồi dào.
  • D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>