AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng sau: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, NĂM 1995 VÀ 2005 (đơn vị: nghìn tấn)

  Sản lượng

  1995

  2005

  Đánh bắt

  1 195,3

  1 987,9

  Nuôi trồng

  389,1

  1 478,0

  Nguồn SGK Địa lí 12, NXB GD, năm 2008

  Nhận xét nào sau đây đúng với bảng trên?

  • A. Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng tăng đều.
  • B. Sản lượng thủy sản đánh bắt tăng nhanh hơn nuôi trồng.
  • C. Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng đều giảm.
  • D. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn đánh bắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA