YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN NƯỚC TA (Đơn vị: %)

  Năm

  Thành thị

  Nông thôn

  1990

  19,5

  80,5

  1995

  20,8

  79,2

  2000

  24,2

  75,8

  2005

  26,9

  73,1

  Nguồn: Số liệu SGK Địa lý 12, NXB Giáo Dục Việt Nam năm 2015

  Biểu đồ thích hợp để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số theo thành thị, nông thôn là:

  • A. Biểu đồ miền
  • B. Biểu đồ cột
  • C. Biểu đồ tròn
  • D. Biểu đồ đường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>