AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện nào sau đây không thuận lợi để phát triển ngành thủy sản của nước ta?

  • A. Nhu cầu thị trường các mặt hàng thủy sản ngày càng tăng.
  • B. Phương tiện đánh bắt, hệ thống cảng cá chậm đổi mới.
  • C. Dịch vụ thủy sản, chế biến thủy sản ngày càng mở rộng.
  • D. Nhân dân có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt và nuôi trồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>