AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa?

  • A. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật
  • B. Thúc đẩy nông – lâm – ngư nghiệp phát triển
  • C. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động
  • D. Tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>