AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng về ngành công nghiệp điện lực của nước ta hiện nay.

  • A. Sản lượng điện tăng rất nhanh.
  • B. Thủy điện luôn chiếm hơn 70% sản lượng điện.
  • C. Mạng lưới điện đã phủ kín khắp cả nước.
  • D. Đang sử dụng khí tự nhiên vào sản xuất nhiệt điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>