AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu kinh tế nước ta chuyển dịch là do:

  • A. Hình thành các ngành kinh tế trọng điểm
  • B. Sử dụng hợp lý các nguồn lực trong nước
  • C. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  • D. Nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước thay đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>