AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tuyến vận tải đường sông lớn nhất ở miền Nam là

  • A. Hệ thống sông Hồng – Thái Bình.
  • B. Hệ thống sông Mê Kông – Đồng Nai.
  • C. Một số sông lớn ở miền Trung.
  • D. Hệ thống sông Mê Công.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>