AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực trạng nào sau đây không đúng với sự phân bố dân cư nước ta?

  • A. Tập trung đông ở đồng bằng, thưa thớt ở trung du, miền núi.
  • B. Tập trung đông ở nông thôn, ít ở thành thị.
  • C. Dân cư nông thôn ít, thành thị nhiều.
  • D. Dân cư nông thôn nhiều và thành thị ít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>