AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM (Đơn vị: nghìn tấn)

  Năm

  2000

  2005

  2007

  Sản lượng thủy sản nuôi trồng

  589,6

  1 487,0

  2 123,3

  Sản lượng thủy sản khai thác

  1 660,9

  1 987,9

  2 074,5

  Tổng sản lượng thủy sản

  2 250,5

  3 474,9

  4 197,8

  (Nguồn từ Atlat Địa lí Việt Nam – NXB GD năm 2012)

  Dựa vào bảng số liệu trên nhận xét đúng về tổng sản lượng ngành thủy sản nước ta là:

  • A. Giảm liên tục
  • B. Giảm không liên tục
  • C. Tăng liên tục
  • D. Tăng không liên tục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>