AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm không đúng với đô thị hóa ở nước ta hiện nay là

  • A. Phân bố đô thị không đều giữa các vùng
  • B. Tỉ lệ dân thành thị tăng
  • C. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn
  • D. Diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>