AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta tập trung cao ở vùng

  • A. Đông Nam Bộ
  • B. Tây Nguyên
  • C. Duyên Hải Nam Trung Bộ
  • D. Bắc Trung Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>