AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2000 – 2005. (Đơn vị: %)

  Năm

  Khu vực

  2000

  2002

  2003

  2005

  Nông - lâm - ngư nghiệp

  65,1

  61,9

  60,3

  57,3

  Công nghiệp - xây dựng

  13,1

  15,4

  16,5

  18,2

  Dịch vụ

  21,8

  22,7

  23,2

  24,5

  Tổng số

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

  Nguồn số liệu SGK Địa lý 12, NXB Giáo Dục Việt Nam năm 2015

  Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

  • A. Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng nhanh hơn tỷ trọng lao động theo khu vực dịch vụ.
  • B. Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng chậm hơn tỷ trọng lao động theo khu vực dịch vụ.
  • C. Nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hơn công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.
  • D. Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế có sự thay đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>