AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau về nhiên liệu giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc và miền Nam là

  • A. Miền Bắc chạy bằng than, miền Nam chạy bằng dầu khí.
  • B. Các nhà máy ở miền Nam chạy bằng than, miền Bắc chạy bằng dầu.
  • C. Các nhà máy ở miền Bắc chạy bằng than đá, miền Nam chạy bằng than bùn.
  • D. Miền Bắc chạy bằng khí, miền Nam chạy bằng dầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA