AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước ta đẩy mạnh đánh bắt hải sản xa bờ do

  • A. Nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng suy giảm.
  • B. Ngành nuôi trồng thủy sản chưa phát triển.
  • C. Ngư dân có nhiều kinh nghiệm đánh bắt xa bờ.
  • D. Vùng ven biển môi trường bị ô nhiễm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>