AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The purpose of the projects mentioned is

  • A. to persuade herders to live on eco-tourism not raising animals
  • B. to elevate the status of the women in the communities
  • C. to increase the population of snow leopards in wildlife reserves
  • D. to make local people have a sustainable life to protect snow leopards

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Mục đích của các dự án được đề cập là

  A. thuyết phục người chăn nuôi sống bằng du lịch sinh thái chứ không nuôi động vật

  B. nâng cao vị thế của phụ nữ trong cộng đồng

  C. để tăng dân số báo tuyết trong dự trữ động vật hoang dã

  D. để làm cho người dân địa phương có một cuộc sống bền vững để bảo vệ báo tuyết

  Thông tin: To address this problem, local religious leaders have called for an end to snow leopard killings, saying that these wild animals have the right to exist peacefully. They’ve also tried to convince people that the leopards are quite rare and thus it is important to protect them.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>