YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Which of the following terms is defined in the passage?

  • A. Proponents (paragraph 1)
  • B. Optimal (paragraph 1)
  • C. Variables (paragraph 3)
  • D. Long-range goals (paragraph 4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Điều nào sau đây được định nghĩa trong đoạn văn?

  A. Những người ủng hộ (đoạn 1)                       B. Tối ưu (đoạn 1)

  C. Biến (đoạn 3)                                                 D. Mục tiêu tầm xa (đoạn 4)

  Thông tin: Proponents of the worksheet procedure believe that it will yield optimal, that is, the best decisions. (Những người ủng hộ bảng tính tin rằng nó sẽ mang lại tối ưu, đó là, các quyết định tốt nhất.)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA