AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word "it" in paragraph 4 refers to

  • A. worksheet
  • B. problem
  • C. distinction
  • D. decision

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ "it" trong đoạn 4 đề cập đến

  A. bảng tính                                                        B. vấn đề

  C. phân biệt                                                        D. quyết định

  “it” đề cập đến “problem”: A decision-making worksheet begins with a succinct statement of the problem that will also help to narrow it. (Một bảng tính ra quyết định bắt đầu bằng một câu ngắn gọn về vấn đề cũng sẽ giúp thu hẹp nó.)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>