AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Upon returning from the class, _______.

  • A. a letter was found in the mail box
  • B. a letter was in the mail box
  • C. he found a letter from the mail box
  • D. the mail box had a letter in it

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Dạng chủ động, bị động

  Giải thích:

  Vế đầu dùng V-ing, do đó vế sau là dạng chủ động (nếu vế sau là bị động thì vế trước dùng V-ed) với chủ thể thực hiện hành động là con người => A, B, D loại vì vật không thể thực hiện hành động “quay lại từ lớp học”

  Tạm dịch: Khi đang trở về từ lớp học, cậu ấy tìm thấy một bức thư từ hộp thư.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>