YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  People are now far more materialistic than their predecessors years ago.

  • A. monetary
  • B. greedy
  • C. object-oriented
  • D. spiritual

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  materialistic (a): chủ nghĩa duy vật

  monetary (a): [thuộc] tiền tệ                               greedy (a): tham lam; thèm thuồng

  object-oriented (a): lập trình                               spiritual (a): [thuộc] tinh thần, tâm hồn

  => materialistic >< spiritual

  Tạm dịch: Con người hiện nay vật chất hơn nhiều so với tổ tiên nhiều năm trước.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA