ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Of the following steps, which occurs BEFORE the others in making a decision worksheet?

  • A. Listing the consequences of each solution.
  • B. Writing down all possible solutions.
  • C. Deciding which consequences are most important.
  • D. Calculating a numerical summary of each solution.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Các bước sau, cái nào xảy ra TRƯỚC những cái khác trong việc đưa ra một bảng quyết định?

  A. Liệt kê các hậu quả của mỗi giải pháp.

  B. Viết ra tất cả các giải pháp có thể.

  C. Quyết định hậu quả nào là quan trọng nhất.

  D. Tính toán một bản tóm tắt bằng số của mỗi giải pháp.

  Thông tin: Worksheets require defining the problem in a clear and concise way and then listing all possible solutions to the problem.

  Các bước sau đó lần lượt là:

  - Listing the consequences of each solution.

  - Deciding which consequences are most important

  - Calculating a numerical summary of each solution.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>