YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The phrase “this trend” in paragraph 4 refers to

  • A. the fall in the snow leopard population
  • B. the pressures caused by the black market
  • C. increasing conflict with the herders
  • D. the opinions of conservationists

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Cụm từ "xu hướng này" trong đoạn 4 đề cập đến

  A. sự suy giảm trong dân số báo tuyết                       B. áp lực gây ra bởi thị trường chợ đen

  C. gia tăng xung đột với những người chăn nuôi       D. ý kiến của các nhà bảo tồn

  “this trend” đề cập đến “the fall in the snow leopard population”

  As a result of these pressures, the current snow leopard population is estimated at only 4,000 to 7,000, and some fear that the actual number may already have dropped below 3,500. The only way to reverse this trend and bring these cats back from near extinction… (Như là kết quả của sức ép này, dân số báo tuyết hiện tại ước tính chỉ có 4.000 đến 7.000, và một số người lo ngại rằng con số thực tế có thể đã giảm xuống dưới 3.500. Cách duy nhất để đảo ngược xu hướng này và mang những con mèo này trở lại từ gần như tuyệt chủng…)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA