YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  What is the main idea of the third paragraph?

  • A. Local herders are uncooperative in attempts to save snow leopards.
  • B. The snow leopard’s endangerment is due to in part to the black market.
  • C. Snow leopards are killed for their fur and body parts.
  • D. It is difficult to enforce the laws made to protect the snow leopard.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Ý chính của đoạn thứ ba là gì?

  A. Người chăn nuôi địa phương không hợp tác trong nỗ lực cứu báo tuyết.

  B. Sự đe doạ của báo tuyết là do một phần thị trường chợ đen.

  C. Báo tuyết bị giết lấy lông và bộ phận cơ thể của chúng.

  D. Rất khó để thực thi các luật được soạn thảo để bảo vệ báo tuyết.

  Thông tin: Snow leopards have been officially protected since 1975, but enforcing this law has proven difficult.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA