AMBIENT
 • Câu hỏi:

  There are many ______ in our library.

  • A. old American interesting history books
  • B. interesting old American history books
  • C. interesting American old history books
  • D. American interesting old history books

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Vị trí của tính từ trước danh từ

  Giải thích:

  Opinion (quan điểm) – interesting + Age (tuổi tác) – old + Origin (xuất xứ) – American + N

  Tạm dịch: Có rất nhiều cuốn sách lịch sử cũ của Mỹ rất thú vị trong thư viện của chúng tôi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>