AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If you record people  spoke a disappearing language, you can keep important information about both the language and its speaker.

  • A. spoke
  • B. disappearing
  • C. keep
  • D. about

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Cụm từ, sửa lại câu

  Giải thích:

  spoke => speaking

  Ta có cấu trúc: record + somebody + Ving = ghi lại/ghi âm lại ai đó làm gì

  Tạm dịch: Nếu bạn ghi lại mọi người nói một ngôn ngữ đang dần biến mất, bạn có thể lưu giữ thông tin quan trọng về cả ngôn ngữ lẫn người nói ngôn ngữ đó.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>