YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  His wife is a terrible snob. She _____ almost all his friends because they have north country accents.

  • A. looks up to
  • B. looks forward to
  • C. looks out on
  • D. looks down on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích:

  look up to: kính trọng, ngưỡng mộ                    look forward to: mong đợi, chờ mong

  không có “look out on”                                      look down on: xem thường

  Tạm dịch: Vợ anh ấy là một kẻ hợm hĩnh kinh khủng. Cô ta xem thường gần như tất cả bạn bè của mình bởi vì họ có giọng miền bắc.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>