AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Many of the beautiful buildings in our cities ______ by exhaust gases from cars and factories. We must do something to stop this.

  • A. were destroyed
  • B. are destroyed
  • C. are being destroyed
  • D. have been destroyed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Thì trong tiếng anh

  Giải thích:

  Sự việc bị tàn phá vẫn chưa kết thúc, nên không thể dùng quá khứ đơn => A loại

  Trong câu không có thời điểm xác định sự việc bắt đầu trong quá khứ, nên ko dùng thì hiện tại hoàn thành => D loại

  Ta dùng thì hiện tại tiếp diễn nhấn mạnh việc đang diễn ra.

  Tạm dịch: Nhiều tòa nhà đẹp ở các thành phố của chúng ta đang bị phá hủy bởi khí thải từ xe hơi và nhà máy. Chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn điều này.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>