ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  The Mediterranean, a large sea  surrounded by land, is a mile depth on the average and more than 2000 miles long.

  • A. surrounded by land
  • B. depth
  • C. on the average
  • D. 2000 miles long

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Từ loại, sửa lại câu

  Giải thích:

  depth => deep hoặc in depth

  Ở đây ta có thể dùng tính từ “deep”vì phía trước có “to be” hoặc thêm giới từ “in” trước danh từ “depth”

  Tạm dịch: Địa Trung Hải, một biển lớn bao quanh bởi đất, trung bình sâu một dặm và dài hơn 2000 dặm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>