AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The scene is set in Normandy, but most of the characters in this novel are Londoners.

  • A. In the novel, the action moves backwards and forwards between Normandy and London.
  • B. The story is about Normandy, but the leading characters are all Londoners.
  • C. The main characters in the novel are Londoners on a sightseeing holiday in Normandy.
  • D. In this novel, the story takes place in Normandy but the majority of the characters are from London.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Khung cảnh được đặt ở Normandy, nhưng hầu hết các nhân vật trong tiểu thuyết này là người London.

  A. Trong tiểu thuyết, hành động di chuyển lùi và tiến giữa Normandy và London.

  B. Câu chuyện về Normandy, nhưng nhân vật chính tất cả đều là người London.

  C. Nhân vật chính trong tiểu thuyết là người London trong một kỳ nghỉ tham quan ở Normandy.

  D. Trong tiểu thuyết này, câu chuyện diễn ra ở Normandy nhưng phần lớn các nhân vật đều đến từ London.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>