AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The authorities have shown no signs of _______ to the kidnappers’ demands.

  • A. standing up
  • B. bringing about
  • C. getting down
  • D. giving in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích:

  stand up to sth: còn trong điều kiện tốt             

  bring sth about: khiến điều gì xảy ra

  get down to sth: bắt đầu làm gì đó

  give in to sth: đồng ý làm điều mà mình ko muốn làm

  Tạm dịch: Các nhà chức trách đã cho thấy không có dấu hiệu nhượng bộ trước yêu cầu của kẻ bắt cóc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>