AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “bodies” in paragraph 3 refers to

  • A. the big cats
  • B. snow leopards
  • C. local herders
  • D. the herders’ animals

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Chữ “bodies” trong đoạn 3 ám chỉ đến

  A. những con mèo lớn

  B. báo tuyết

  C. người chăn nuôi địa phương

  D. con vật của người chăn nuôi

  “bodies” đề cập đến “the herders’ animals”

  This is because the big cats kill the herders’ animals, and drag the bodies away to eat high up in the mountains. (Điều này là do những con mèo lớn giết động vật của những người chăn nuôi gia súc, và kéo các xác chết đi để ăn ở cao trên núi.)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA