YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17 trang 55 SGK Vật lý 9

Giải bài 17 tr 55 sách GK Lý lớp 9

Khi mắc nối tiếp hai điện trở vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng có cường độ I = 0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này cũng vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện mạch chính có cường độ I' = 1,6A. Hãy tính .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

+ Khi mắc nối tiếp hai điện trở:
\(\left\{ \begin{array}{l}
{U_{nt}} = 12V\\
{I_{nt}} = I = 0,3A
\end{array} \right.\)

Điện trở tương đương của mạch khi mắc nối tiếp 2 điện trở:
\({R_{nt}} = \frac{{{U_{nt}}}}{{{I_{nt}}}} = \frac{{12}}{{0,3}} = 40{\rm{\Omega }}\)

+ Khi mắc song song hai điện trở:
\(\left\{ \begin{array}{l}
{U_{//}} = 12V\\
{I_{//}} = I' = 1,6A
\end{array} \right.\)

Điện trở tương đương của mạch khi mắc song song 2 điện trở:
\({R_{//}} = \frac{{{U_{//}}}}{{{I_{//}}}} = \frac{{12}}{{1,6}} = 7,5{\rm{\Omega }}\)

+ Mặt khác, ta có:

Rnt = R1 + R2 và \(\frac{1}{{{R_{//}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\)

Suy ra ta có hệ phương trình:
\(\left\{ \begin{array}{l}
{R_1} + {R_2} = 40\\
\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} = \frac{1}{{7,5}}
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{R_1} = 30\Omega \\
{R_2} = 10\Omega
\end{array} \right.\)

Hoặc R1=10Ω vaf R2=30Ω

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 55 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF