YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C15 trang 55 SGK Vật lý 9

Giải bài C15 tr 55 sách GK Lý lớp 9

Có thể mắc song song hai điện trở đã cho ở câu 14 vào hiệu điện thế nào dưới đây?

A. 10V

B. 22,5V

C. 60V

D. 15V

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C15 trang 55 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1