YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18 trang 56 SGK Vật lý 9

Giải bài 18 tr 56 sách GK Lý lớp 9

a) Tại sao bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn?

b) Tính điện trở của ấm điện có ghi 220V - 1000W khi ấm hoạt động bình thường.

c) Dây điện trở của ấm điện trên dây làm bằng nicrom dài 2 m và có tiết diện tròn. Tính đường kính tiết diên của dây điện trở này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Những dụng cụ đốt nóng bằng điện là dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

Để nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn càng lớn thì dây phải có điện trở càng lớn, tức là điện trở suất lớn.

Vì vậy, bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn.

b) Ấm ghi 220V−1000W suy ra

\(\left\{ \begin{array}{l}
{U_{dm}} = 220V\\
{P_{dm}} = 1000W
\end{array} \right.\)

Điện trở của ấm khi điện khi hoạt động bình thường là:
\(R = \frac{{U_{dm}^2}}{P} = \frac{{{{220}^2}}}{{1000}} = 48,4{\rm{\Omega }}\)

c)

Ta có:

+ Chiều dài của dây điện trở: l=2m

+ Điện trở suất của nicrom:
\(\rho  = 1,{1.10^{ - 6}}{\rm{\Omega }}m\)

+ Điện trở của dây: R = 48,4Ω

+ Tiết diện của dây điện trở:
\(S = \pi {r^2} = \pi \frac{{{d^2}}}{4}\)

Mặt khác, ta có:
\(R = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{{\pi \frac{{{d^2}}}{4}}}\)

Ta suy ra:
\(d = \sqrt {\frac{{4\rho l}}{{\pi R}}}  = \sqrt {\frac{{4.1,{{1.10}^{ - 6}}.2}}{{\pi .48,4}}}  \approx 2,{4.10^{ - 4}}m\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 56 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF