ADMICRO

Tính giá trị hai điện trở R1 và R2 đặt vào cùng hiệu điện thế U ?

Cho hai điện trở R1 và R2, biết R1=5R2. Đặt vào hai đầu mỗi điện trở cùng hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở có mối liên hệ I2= 24 - I1 (A). Hãy tính giá trị mỗi điện trở nói trên.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (8)

 
 
 
 • U= U1 = U2

  => I1.R1=I2.R2

  \(R_1=5R_2=>I_2=5I_1\)
  Mặt khác:

  \(I_2=24-I_1< =>5I_1=24-I_1< =>I_1=\dfrac{24}{6}=4\left(A\right)\)

  \(=>I_2=20A\)

  \(R_1=\dfrac{U}{I_1}=\dfrac{U}{4}\left(\Omega\right)\)

  \(R_2=\dfrac{U}{I_2}=\dfrac{U}{20}\left(\Omega\right)\)

    bởi Vương Hàn Tuyết 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Từ th2 ta có R1ntR2=>Rtđ'=R1+R2=\(\dfrac{U}{I'}=\dfrac{6}{0,24}=25\Omega\)=>R1=25-R2 (1)

  Từ th1 ta có R1//R2=>\(Rt\text{đ}=\dfrac{R1.R2}{R1+R2}=\dfrac{U}{I}=\dfrac{6}{1}=6\Omega\) (2)

  Thay 1 vào 2 ta có \(\dfrac{\left(25-R2\right).R2}{25-R2+R2}=6=>R2=10\Omega=>R1=15\Omega\)

    bởi Dương Đức Hùng 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) mạch => ((R5ntR3)//R2)ntR4)//R1

  =>R532=\(\dfrac{2}{3}\Omega\)

  =>RTđ=0,625\(\Omega\)=>\(I=\dfrac{U}{Rtđ}=6,4A\)

  Vì R2345//R1=>U2345=U1=U=4V=>\(I1=\dfrac{U1}{R1}=4A\)

  R532ntR4=>\(I235=I4=\dfrac{U2345}{R2345}=2,4A\)

  R53//R2=>U53=U2=I523.R523=1,6V=>\(I2=\dfrac{U2}{R2}=1,6A\)

  R5ntR3=>I5=I3=I35=\(\dfrac{U35}{R35}=\dfrac{1,6}{2}=0,8A\)

  Vậy........

    bởi nguyễn thị mến 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Rtđ=R1+R2=50\(\Omega\)

  b) U=I.Rtđ=3,2.50=160V

  c) R1ntR2=>I1=I2=I=3,2A

  =>U1=I1.R1=20.3,2=64V

  =>U2=I2.R2=30.3,2=96V

    bởi Huyền Sư 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • theo đề l1=5l2 ; S1=2S2

  \(R1=p.\dfrac{l1}{S1}=20\Omega=p.\dfrac{5l2}{2S2}\left(1\right)\);\(R2=p.\dfrac{l2}{S2}\)(2)

  Từ 1;2=> \(\dfrac{R1}{R2}=\dfrac{20}{R2}=\dfrac{\dfrac{p.5l2}{2S2}}{\dfrac{p.l2}{S2}}=\dfrac{5}{2}=>R2=8\Omega\)

    bởi Phạm Cát Lượng 04/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mạch điện đâu bn

    bởi Trần Quân 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bn có thể vẽ lại mạch

  mà trong đề của bn ko có ghi R1;R2;R3;R4

    bởi lengan ngan 10/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (Tenten, Thư cs ý kiến: Đa số HS HOC24 là bậc THCS, nên cho đề nâng cao từ lp 6 - 9 thoy, đề lp 10 thì ít ai THPT nên Tenten xem lại dùm Thư)

  (1 phần nx là do Thư chưa hc tới, ms gần hết chương trình 9 ak)

    bởi khanhduy nguyen 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)