YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 17 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 17 sách GK Lý lớp 12

Một con lắc đơn dài l = 2,00 m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,80 m/s2. Hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 5,00 phút?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng toán con lắc đơn dao động điều hòa và yêu cầu ta tính số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được trong thời gian cho trước

Cách giải :

  • Bước 1: Tìm Chu kì dao động của con lắc đơn

  • Bước 2 : Tính số dao dộng đã thực hiện dựa trên  công thức : 

\(n=\frac{t}{T}\) (dao động)

  • Bước 3: Thay số vào công thức và tính toán 

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

Ta có:

  • Chu kì dao động của con lắc đơn:

T = 2π = 2,84 s.

  • Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được trong thời gian t = 5 phút:

  \(n = \frac{{5,60s}}{{2,84s}} = 106\) (dao động)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 17 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF