YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 17 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 17 sách GK Lý lớp 12

Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ góc α0. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu?

A.                                                    

B. 

C.                                                  

D. 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 6

Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì thế năng bằng 0, động năng cực đại (bằng cơ năng): 

\(W_{d_{max}}=W\)

 ⇔  = mgl(1 - cosα0) => vmax.

⇒ Chọn đáp án C.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 17 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON