YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.2 trang 9 SBT Vật lý 12

Giải bài 3.2 tr 9 sách BT Lý lớp 12

Một con lắc đơn dao động với biền độ góc nhỏ (sin\({\alpha _0}\)\({\alpha _0}\) (rad) ). Chu kì dao động của nó được tính bằng công thức nào ?

A. \(T = 2\pi \sqrt {\frac{g}{l}} \)      

B.  \(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \)

C. \(T = \frac{\pi }{2}\sqrt {\frac{l}{g}} \)      

D. \(T = 2\pi \sqrt {gl} \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B

Chu kì dao động của con lắc đơn được tính theo công thức : \(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.2 trang 9 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF