YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.11 trang 10 SBT Vật lý 12

Giải bài 3.11 tr 10 sách BT Lý lớp 12

Một con lắc đơn dài 1,2 m dao động tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương một góc α0 = 10o rồi thả tay.

a) Tính chu kì dao động của con lắc.

b) Viết phương trình dao động của con lắc.

c) Tính tốc độ và gia tốc của quả cầu con lắc khi nó qua vị trí cân bằng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}}  = 2\pi \sqrt {\frac{{1,2}}{{9,8}}}  = 2,2s\)

b)

\(\omega  = \sqrt {\frac{g}{l}}  = \sqrt {\frac{{9,8}}{{1,2}}}  = 2,9rad/s\)

ta có: 10o = 0,1745rad; S= α0l = 0,1745.1,2 = 0,21m

Tại \(t=0\) ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l} s = {S_0}cos\varphi = {S_0}\\ v = - \omega {S_0}\sin \varphi = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \varphi = 0\)

Phương trình dao động của vật là: \(s = 0,21cos2,9t\)

c) Tốc độ và gia tốc của quả cầu con lắc khi nó qua vị trí cân bằng:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {{v_{max}}\; = \omega {S_0}\; = 0,21.2,9 = 0,609 = 0,61m/s}\\ {a = 0{\rm{ }}m/{s^2}} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.11 trang 10 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF