YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.3 trang 9 SBT Vật lý 12

Giải bài 3.3 tr 9 sách BT Lý lớp 12

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ (\({\alpha _0}\) < 15o). Câu nào sau đây là sai đối với chu kì của con lắc ?

A. Chu kì phụ thuộc chiều dài của con lắc.

B. Chu kì phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc.

C. Chu kì phụ thuộc vào biên độ dao động.

D. Chu kì không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

\(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \) 

→ Chu kì không phụ thuộc vào biên độ dao động.

→ C sai.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.3 trang 9 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF