YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 17 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 17 sách GK Lý lớp 12

Hãy chọn câu đúng.

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi:

A. Thay đổi chiều dai của con lắc.

B. Thay đổi gia tốc trọng trường.

C. Tăng biên độ góc đến 300.

D. Thay đổi khối lượng của con lắc.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Bài 5 là một câu hỏi lý thuyết về chu kì của con lắc đơn

Dựa vào công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ là:

\(T=2\pi\sqrt{ \frac{l}{g }}\)

  • Chu kì của con lắc không thay đổi khi thay đổi khối lượng của con lắc

⇒ Chọn đáp án D.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 17 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON