YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.10 trang 10 SBT Vật lý 12

Giải bài 3.10 tr 10 sách BT Lý lớp 12

Một con lắc gõ giây (coi như một con lắc đơn) có chu kì là 2 s. Tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 9,8 m/s2 thì chiều dài của con lắc đơn đó là bao nhiêu ?

A. 3,12m.           B. 96,6 m            C. 0,993 m.           D. 0,04 m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 9,8 m/s2 thì chiều dài của con lắc đơn là  0,993 m.  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.10 trang 10 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF