YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.1 trang 9 SBT Vật lý 12

Giải bài 3.1 tr 9 sách BT Lý lớp 12

Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc α0 rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào ?

A. Khi \({\alpha _0}\) = 60o.       

B. Khi \({\alpha _0}\) = 45o.

C. Khi \({\alpha _0}\) = 30o.       

D. Khi \({\alpha _0}\) nhỏ sao cho sin\({\alpha _0}\) = \({\alpha _0}\) (rad)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi \({\alpha _0}\) nhỏ sao cho sin\({\alpha _0}\) = \({\alpha _0}\) (rad)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 9 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF