YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.5 trang 10 SBT Vật lý 12

Giải bài 3.5 tr 10 sách BT Lý lớp 12

Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α0. Tại li độ góc bằng bao nhiêu thì thế năng của con lắc bằng nửa động năng của con lắc ?

A. \(\frac{{{\alpha _0}}}{{\sqrt 2 }}\)  

B. \(\frac{{{\alpha _0}}}{2}\) .            

C. \(\frac{{{\alpha _0}}}{{\sqrt 3 }}\) .        

D.  \(\frac{{{\alpha _0}}}{3}\)  

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Tại li độ góc bằng \(\frac{{{\alpha _0}}}{{\sqrt 3 }}\) thì thế năng của con lắc bằng nửa động năng của con lắc .

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.5 trang 10 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF