RANDOM
IN_IMAGE

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I−âng, hai khe cách nhau 2 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 2 m.

Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm. Cho M và N là hai điểm nằm trong trường giao thoa, chúng nằm khác phía nhau so với vân chính giữa, có OM = 12,3 mm, ON = 5,2 mm. số vân sáng và số vân tối trong đoạn MN là

A. 35 vân sáng, 35 vân tối.                 

B. 36 vân sáng, 36 vân tối.

C. 35 vân sáng, 36 vân tối.                 

D. 36 vân sáng, 35 vân tối.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 •  

  Khoảng vân:  \(i = \frac{{\lambda D}}{a} = 0,5\left( {mm} \right)\)

  Vì hai điểm M và N hên màn ở khác phía so với vân sáng trung tâm nên có thể chọn   

  \(\begin{array}{l} {x_M} = - 12,3mm;{x_N} = 5,2mm\\ \left\{ \begin{array}{l} {x_M} \le ki = k.0,5 \le {x_N}\\ {x_M} \le \left( {m + 0,5} \right)i = \left( {m + 0,5} \right)0,5 \le {x_N} \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 24,6 \le k \le 10,4\\ - 25,1 \le m \le 9,9 \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} k = - 24;....10:\,co\,\,35\,gia\,tri\\ m = - 25......9:\,\,co\,\,35\,gia\,tri \end{array} \right. \end{array}\)

    bởi Truc Ly 27/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)