YOMEDIA

Bài tập 13 trang 76 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 13 tr 76 sách GK Toán 9 Tập 1

Dựng góc nhọn  , biết:

a) \(sin\alpha =\frac{2}{3}\)

b) \(cos\alpha =0,6\)

c) 

d) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Với bài tập 13 này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chung đó là vẽ trước góc vuông rồi vẽ các đại lượng bài toán yêu cầu

Câu a:

\(sin\alpha =\frac{2}{3}\)

Chúng ta tính cạnh còn lại bằng định lí Pytago:

\(=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}\)

Vậy ta sẽ vẽ một góc vuông, và vẽ hai độ lớn là \(2\) và \(\sqrt{5}\)

sina=2/3

Hình trên cho ta thấy:

\(sin\alpha =sinACB=\frac{2}{3}\)

Câu b:

\(cos\alpha =0,6=\frac{3}{5}\)

Tương tự câu a, ta sẽ tính độ lớn cạnh góc vuông còn lại bằng Pytago:

\(=\sqrt{5^2-3^2}=4\)

Vậy ta sẽ vẽ một góc vuông, và vẽ hai độ lớn là \(3\) và \(4\)

cosa=3/5

Hình trên cho ta thấy:

\(cos\alpha =cosABC=\frac{3}{5}=0,6\)

Câu c:

Đối với bài này, ta sẽ vẽ tam giác vuông có hai cạnh có độ lớn là \(3\) và \(4\)

tana=3/4

Hình trên cho ta thấy:

\(tan\alpha =tanACB=\frac{3}{4}\)

Câu d: Cũng tương tự với câu c:

Đối với bài này, ta sẽ vẽ tam giác vuông có hai cạnh có độ lớn là \(3\) và \(2\)

tana=3/2

Hình trên cho ta thấy:

\(cot\alpha =cotABC=\frac{3}{2}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 76 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA