YOMEDIA
NONE

Tính S_ABC biết tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF có AB/DE =1/3

Câu 1: Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF có AB/DE =1/3;S DEF =90 cm vuông . Khi đó ta có S ABC ?

Câu 2:Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số đồng dạng k =1/3.Phát biểu nào sau đây đúng:

a. Nếu đường cao A’H’ = 9 thì AH =1/9

b. Nếu đường trung tuyến A’M’ = 9cm thì đường trung tuyến AM = 2

c. Nếu chu vi tam giác ABC = 12 thì chu vi tam giác A’B’C’ = 4
d. Nếu diện tích tam giác A’B’C’= 234 thì diện tích tam giác ABC = 27

 

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON