RANDOM
VIDEO

Tính S=1/1.2+1/2.3+1/3.4+...+1/2018.2019

1.Tính :

a ) \(S=\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+....+\dfrac{1}{2018.2019}\)

b ) \(S=\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+....+\dfrac{1}{2017.2019}\)

c) \(S=\dfrac{1}{2.4}+\dfrac{1}{4.6}+\dfrac{1}{6.8}+....+\dfrac{1}{2018.2020}\)

d) \(S=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+....+\dfrac{1}{2017.2018.2019}\)

2. Tính tổng:

a) \(S=1.2+2.3+3.4+...+2018.2019\)

b) \(S=3.5+5.7+7.9+...+2017.2019\)

c) \(S=2.4+4.6+6.8+...+2018.2020\)

d) \(S=1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+2017.2018.2019\)

3.Tính

a ) \(S=\dfrac{1}{1.4}+\dfrac{1}{4.7}+\dfrac{1}{7.10}+.....+\dfrac{1}{2017.2020}\)

b ) \(S=\dfrac{1}{1.3.5}+\dfrac{1}{3.5.7}+\dfrac{1}{5.7.9}+....+\dfrac{1}{2017.2019.2021}\)

Ai có công thức không cho mình xin với ????

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1a) \(\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+...+\dfrac{1}{2018.2019}\)

  \(=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+....+\dfrac{1}{2018}-\dfrac{1}{2019}\)

  \(=1-\dfrac{1}{2019}=\dfrac{2018}{2019}\)

  b) \(S=\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+...+\dfrac{1}{2017.2019}\)

  \(2S=\dfrac{2}{1.3}+\dfrac{2}{3.5}+\dfrac{2}{5.7}+...+\dfrac{2}{2017.2019}\)

  \(2S=1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}+...+\dfrac{1}{2017}-\dfrac{1}{2019}\)

  \(2S=1-\dfrac{1}{2019}=\dfrac{2018}{2019}\)

  \(S=\dfrac{1009}{2019}\)

  Còn lại bạn làm tương tự hết nhé .

    bởi Hoàng Hào 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)