ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 36 trang 123 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 36 tr 123 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trên hình 100 ta có OA=OB, OAC=OBD. Chứng minh rằng AC=BD.

Hình 100 bài 36 trang 123 SGK Toán 7 Tập 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Xét ∆OAC  và ∆OBD, có:

=(gt)

OA=OB(gt)

 chung.

Nên ∆OAC=∆OBD(g.c.g)

Suy ra: AC=BD

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 123 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1