AMBIENT
UREKA

Bài tập 34 trang 123 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 34 tr 123 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Hình 98, 99 bài 34 trang 123 SGK Toán 7 Tập 1

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem hình 98)

∆ABC và ∆ABD có: 

=(gt)

AB là cạnh chung.

=(gt)

Nên ∆ABC=∆ABD(g.c.g)

Xem hình 99)

Ta có:

+=180(Hai góc kề bù).

=180(Hai góc kề bù)

Mà =(gt)

Nên =

* ∆ABD và ∆ACE có:

=(cmt)

BD=EC(gt)

 = (gt)

Nên ∆ABD=∆ACE(g.c.g)

* ∆ADC và ∆AEB có:

=(gt)

=(gt)

DC=EB

Nên ∆ADC=∆AEB(g.c.g)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 123 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON