Bài tập 34 trang 123 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 34 tr 123 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Hình 98, 99 bài 34 trang 123 SGK Toán 7 Tập 1

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem hình 98)

∆ABC và ∆ABD có: 

=(gt)

AB là cạnh chung.

=(gt)

Nên ∆ABC=∆ABD(g.c.g)

Xem hình 99)

Ta có:

+=180(Hai góc kề bù).

=180(Hai góc kề bù)

Mà =(gt)

Nên =

* ∆ABD và ∆ACE có:

=(cmt)

BD=EC(gt)

 = (gt)

Nên ∆ABD=∆ACE(g.c.g)

* ∆ADC và ∆AEB có:

=(gt)

=(gt)

DC=EB

Nên ∆ADC=∆AEB(g.c.g)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 123 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 34 trang 123 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh AB và AC lấy các điểm D, E sao cho AD = AE. Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chọn câu sai:

   

  • A. BE = CD
  • B. BK = KC
  • C. BD = CE
  • D. DK = KC 
 • Nguyễn Thủy
  Bài 65* (Sách bài tập - tập 1 - trang 146)

  Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy các điểm D và E sao cho AD = BE. Qua D và E, vẽ các đường thẳng song song với BC, chúng cắt AC theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng DM + EN = BC

  Hướng dẫn : Qua N, kẻ đường thẳng song song với AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 64* (Sách bài tập - tập 1 - trang 146)

  Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Vẽ điểm F sao cho E là trung điểm của DF. Chứng minh rằng :

  a) \(DB=CF\)

  b) \(\Delta BDC=\Delta FCD\)

  c) \(DE\) // \(BC\) và \(DE=\dfrac{1}{2}BC\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh
  Bài 63 (Sách bài tập - tập 1 - trang 146)

  Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB. Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AC ở E, đường thẳng qua E và song song với AB cắt BC ở F. Chứng minh rằng :

  a) \(AD=EF\)

  b) \(\Delta ADE=\Delta EFC\)

  c) \(AE=EC\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 62* (Sách bài tập - tập 1 - trang 145)

  Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác ABC các tam giác vuông tại A là ABD, ACE có AB = AD, AC = AE. Kẻ AH vuông góc với BC, DM vuông góc với AH, EN vuông góc với AH. Chứng minh rằng :

  a) DM = AH

  b) MN đi qua trung điểm của DE

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy
  Bài 60 (Sách bài tập - tập 1 - trang 145)

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Kẻ DE vuông góc với BC. Chứng minh rằng AB = BE ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  Bài 59 (Sách bài tập - tập 1 - trang 145)

  Cho tam giác ABC có AB = 2,5cm, AC = 3cm, BC = 3,5cm. Qua A vẽ đường thẳng song song với BC, qua C vẽ đường thẳng song song với AB, chúng cắt nhau ở D. Tính chu vi tam giác ACD ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 57 (Sách bài tập - tập 1 - trang 145)

  Cho hình 58.

  Trong đó DE // AB, DF // AC, EF // BC

  Tính chu vi tam giác DEF ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn